Διαλύτες Στεγνού Καθαρισμού | Παυλής

Η εταιρεία μας διαθέτει 4 είδη διαλυτών για τα στεγνοκαθαριστήρια. (υπερ χλωραιθυλενιο, kwl, shellsol td και white spirit).Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ύλη του καθαριστηρίου, δηλαδή το υγρό που χρησιμοποιεί η μηχανή στεγνού καθαρισμού.

Δίνουμε σημασία στην προέλευση, ποιότητα και σωστή (έτοιμη) συσκευασία, καθ'ότι η εταιρεία μας δεν κάνει συσκευασία διαλυτών. Παρ'όλα αυτά ,οι τιμές είναι οι πλέον ανταγωνιστικές είτε σε μικρές είτε σε μεγάλες συσκευασίες, οι οποίες εγγυώνται την ποιότητα και ασφαλή διακίνηση σε αυτά τα βασικά χημικά καθαριστηρίου.