Είδη Μαρκαρίσματος Ρούχων | Παυλής

Για τη σήμανση των ρούχων ,ώστε να μην χάνονται κατά την κατεργασία τους ( πλύσιμο, καθάρισμα ,σιδέρωμα ) υπάρχουν ειδικά συστήματα και προιόντα. Σκοπός είναι να μη χαθεί ρούχο και να ταξινομηθεί σωστά, είτε το μαρκάρισμα γίνεται με το χέρι, είτε με υπολογιστή.

Τα προιόντα αυτά αφορούν ειδικές ετικέτες ταυτοποίησης των ρούχων που δεν φθείρονται από το νερό η το διαλύτη, και παραμένουν ανεξίτηλες και αναγνώσιμες ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν σε βαφή ρούχων!