Μέσα Ατομικής Προστασίας | Παυλής

Ειδικά για χρήστες μηχανών στεγνού καθαρισμού και για σιδερωτές ,η εταιρεία μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό που ζητά η νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων στα πλυντήρια-καθαριστήρια-σιδερωτήρια.