Υγρά Σαπούνια & Προξελεκιαστικά Στεγνού Καθαρισμού | Παυλής

Τα υγρά αυτά είναι ειδικά απορρυπαντικά για χρήση μέσα σε μηχανές στεγνού καθαρισμού ,η για γενικό προξελέκιασμα στα ρούχα που θα γίνουν στεγνό καθάρισμα.(είτε στο χέρι, είτε με ξελεκιαστήρα).

Η εταιρεία μας κάνει εισαγωγή και διανομή πολλών τύπων όπως: ενισχυτικά στεγνού καθαρισμού ,προξελεκιαστικά, κ.λ.π από διάφορες εταιρείες ώστε να έχει ο πελάτης μας το δικαίωμα της επιλογής σε ποιότητες, τιμές, συσκευασίες, και ασφάλεια των υλικών αυτών ώστε να πετύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.